Toate articolele pe tema: "aviz CES"

Avizul Comitetului Economic si Social European privind Propunerea de directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind dreptul de a fi asistat de un avocat in cadrul procedurilor penale si dreptul de a comunica dupa arestare COM(2011) 326 final – 2011/0154 (COD)

La 1 septembrie 2011, in conformitate cu articolul 304 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, Consiliul a hotarat sa consulte Comitetul Economic si Social European cu privire la Propunerea de directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind dreptul de a fi asistat de un avocat in cadrul procedurilor penale si dreptul de a comunica dupa arestare.

Avizul Comitetului Economic si Social European privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor – O agenda a UE pentru drepturile copilului COM(2011) 60 final

2012/C 43/08, Raportor: dna Kinga JOÓ
La 15 februarie 2011, in conformitate cu articolul 304 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, Comisia a hotarat sa consulte Comitetul Economic si Social European

Avizul Comitetului Economic si Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului in ceea ce priveste anumite dispozitii referitoare la instrumentele de impartire a riscurilor in cazul statelor membre care se confrunta cu dificultati grave sau sunt amenintate de astfel de dificultati cu privire la stabilitatea lor financiara COM(2011) 655 final – 2011/0283 (COD)

Aceasta propunere ar facilita aprobarea de catre BEI sau alte institutii financiare a imprumuturilor acordate in conformitate cu articolul 36 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 pentru una sau mai multe prioritati inscrise intr-un program operational, intr-un moment in care, din cauza scaderii ratingului datoriei publice si private a statului si a institutiilor financiare din statele membre, asemenea imprumuturi nu ar fi disponibile.

Avizul Comitetului Economic si Social European privind Propunerea de directiva a Consiliului de modificare a Directivei 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice si a electricitatii COM(2011) 169 final – 2011/0092 (CNS) si Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu si Comitetul Economic si Social European: O impozitare mai inteligenta a energiei pentru UE: propunere de revizuire a directivei privind impozitarea energiei COM(2011) 168 final

Propunerea de directiva a Consiliului de modificare a Directivei 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice si a electricitatii.

Avizul Comitetului Economic si Social European privind Propunerea de directiva a Consiliului privind o baza fiscala consolidata comuna a societatilor (CCCTB)

COM(2011) 121 final – 2011/0058 (CNS) 2012/C 24/12 Raportor: dl Joachim WUERMELING La 6 aprilie 2011, in conformitate cu articolul 115 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, Consiliul Uniunii Europene a hotarat sa consulte Comitetul Economic si Social European cu privire la Propunerea de directiva a Consiliului privind o baza fiscala consolidata comuna a societatilor […]

Avizul Comitetului Economic si Social European privind noua politica externa si de securitate a UE si rolul societatii civile (aviz din proprie initiativa)

La 14 septembrie 2010, in conformitate cu articolul 29 alineatul (2) din Regulamentul de procedura, Comitetul Economic si Social European a hotarat sa elaboreze un aviz din proprie initiativa cu privire la Noua politica externa si de securitate a UE si rolul societatii civile.

Avizul Comitetului Economic si Social European privind problema persoanelor fara adapost (aviz din proprie initiativa)

La 20 ianuarie 2011, in conformitate cu articolul 29 alineatul (2) din Regulamentul de Procedura, Comitetul Economic si Social European a hotarat sa elaboreze un aviz din proprie initiativa cu privire la Problema persoanelor fara adapost.

Avizul Comitetului Economic si Social European privind antreprenoriatul social si intreprinderile sociale (aviz exploratoriu)

Prin scrisoarea din 6 iunie 2011, vicepresedintele Comisiei Europene, dl Maroš ŠEFČOVIČ, in conformitate cu articolul 262 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, a solicitat Comitetului Economic si Social European sa elaboreze un aviz exploratoriu cu privire la Antreprenoriatul social si intreprinderile sociale (aviz exploratoriu).

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close