Toate articolele pe tema: "datorie vamala"

Nasterea unei datorii vamale ca urmare a introducerii ilegale de marfuri – Notiunea „debitor”

Persoana care, fara sa contribuie in mod direct la introducerea marfurilor, a participat la aceasta in calitate de intermediar pentru incheierea contractelor de vanzare care au ca obiect marfurile respective trebuie considerata ca debitoare a datoriei vamale nascute din introducerea ilegala a marfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii Europene.

„Codul vamal comunitar – Regulamentul de aplicare a Codului vamal – Articolul 555 alineatul (1) litera (c) si articolul 558 alineatul (1) – Vehicul intrat pe teritoriul vamal sub regimul de admitere temporara cu scutire totala de taxe la import – Vehicul utilizat pentru traficul intern – Utilizare neautorizata – Nasterea datoriei vamale – Autoritatile nationale competente sa perceapa taxele vamale”

Articolul 555 alineatul (1) si articolul 558 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 993/2001 al Comisiei din 4 mai 2001, trebuie interpretate in sensul ca utilizarea neautorizata a unui vehicul importat in Uniunea Europeana sub regimul de scutire totala de taxe vamale si utilizat in traficul intern trebuie considerata ca avand loc in momentul trecerii frontierei statului membru in care vehiculul circula cu incalcarea dispozitiilor nationale in domeniul transportului, adica in lipsa autorizatiei de a descarca acordate de statul membru de descarcare, autoritatile acestui stat fiind competente sa perceapa respectivele taxe.

„Codul vamal – Taxe vamale – Datorie vamala la import – Dobanzi pentru intarziere – Perioada de incasare a dobanzilor pentru intarziere – Dobanzi compensatorii” HOTARAREA CURTII (Camera a cincea) 31 martie 2011

In cauza C‑546/09, avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul articolului 267 TFUE de Varhoven administrativen sad (Bulgaria), prin decizia din 20 octombrie 2009

„Codul vamal comunitar – Articolele 213, 233 si 239 – Obligatia de solidaritate intre mai multi debitori pentru aceeasi datorie vamala – Remiterea taxelor la import – Stingerea datoriei vamale – Posibilitatea unui codebitor solidar de a invoca remiterea acordata unui alt codebitor − Absenta”

In cauza C‑78/10, avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul articolului 267 TFUE de cour d’appel de Rouen (Franta), prin decizia din 28 ianuarie 2010.

„Codul vamal comunitar – Datorie vamala – Valoarea taxelor – Articolele 217 si 221 – Resurse proprii ale Comunitatilor – Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 – Articolul 6 − Cerinta unei inscrieri in evidenta contabila a valorii taxelor anterior comunicarii acesteia catre debitor – Notiunea de valoare «legal datorata»”

In cauza C‑264/08, avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul articolului 234 CE de Hof van Cassatie (Belgia), prin decizia din 22 mai 2008, primita de Curte la 19 iunie 2008, in procedura Belgische Staat impotriva Direct Parcel Distribution Belgium NV.

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close