Toate articolele pe tema: "directiva"

Modificari ale directivelor europene privind contabilitatea si transparenta

Parlamentul European a adoptat doua Directive de interes pentru profesia contabila si mediul de afaceri. Modificarile prefigurate de noua Directiva Contabila Europeana si de Directiva privind Transparenta: alternative pentru diminuarea costurilor de raportare ale IMM-urilor din Romania.

Decizia Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date in ceea ce priveste datele dactiloscopice in Romania

Pe 14 mai 2013, la Bruxelles, a fost adotata Decizia Consiliului din 14 mai 2013 privind lansarea schimbului automatizat de date in ceea ce priveste datele dactiloscopice in Romania.

Aviz. Propunere de directiva a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE. Cupoane valorice

La 24 mai 2012 Consiliul Uniunii Europene a hotarat sa consulte Comitetul Economic si Social European cu privire la Propunerea de directiva a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, in ceea ce priveste tratamentul aplicat cupoanelor valorice.

Directiva PE si a Consiliului din privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE)

Pe 4 iulie 2012, a fost adoptata la Strasbourg, Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE).

Deseuri de echipamente electrice si electronice (DEEE)

A fost publicata Directiva 2012/19/UE („Directiva”) a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) care intra in vigoare la data de 13 august 2012 si va trebui implementata de Romania si celelalte state membre pana la data de 14 februarie 2014.

Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare in cadrul procedurilor penale

Pe 22 mai 2012, la Strasbourg, Parlamentul European si Consiliul au emis Directiva 2012/13/UE privind dreptul la informare in cadrul procedurilor penale.

Avizul Bancii Centrale Europene din 25 ianuarie 2012 cu privire la o propunere de directiva privind accesul la activitatea institutiilor de credit

In data de 25 ianuarie 2012, la Frankfurt pe Main, a fost adoptat Avizul Bancii Centrale Europene din 25 ianuarie 2012 cu privire la o propunere de directiva privind accesul la activitatea institutiilor de credit si supravegherea prudentiala a institutiilor de credit si a societatilor de investitii si o propunere de regulament privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si societatile de investitii.

Directiva 2012/9/UE a Comisiei din 7 martie 2012 de modificare a anexei I la Directiva 2001/37/CE

In data de 7 martie 2012, la Bruxelles, a fost adoptata Directiva 2012/9/UE a Comisiei din 7 martie 2012 de modificare a anexei I la Directiva 2001/37/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege si actelor administrative ale statelor membre in materie de fabricare, prezentare si vanzare a produselor din tutun.

Pozitia (UE) nr. 3/2012 – Distribuirea de produse alimentare catre persoanele cele mai defavorizate din Uniune

Consiliul UE a dat Pozitia (UE) nr. 3/2012 in prima lectura in vederea adoptarii unui regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005 si (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului in ceea ce priveste distribuirea de produse alimentare catre persoanele cele mai defavorizate din Uniune.

Pozitia (UE) nr. 1/2012 – Directiva privind o procedura unica de solicitare a unui permis unic pentru resortisantii tarilor terte pe teritoriul statelor membre

Consiliul UE a dat Pozitia (UE) nr. 1/2012 in prima lectura in vederea adoptarii unei Directive a Parlamentului European si a Consiliului privind o procedura unica de solicitare a unui permis unic pentru resortisantii tarilor terte in vederea sederii si ocuparii unui loc de munca pe teritoriul statelor membre si un set comun de drepturi pentru lucratorii din tarile terte cu sedere legala pe teritoriul unui stat membru.

Avizul Comitetului Economic si Social European privind Propunerea de directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind dreptul de a fi asistat de un avocat in cadrul procedurilor penale si dreptul de a comunica dupa arestare COM(2011) 326 final – 2011/0154 (COD)

La 1 septembrie 2011, in conformitate cu articolul 304 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, Consiliul a hotarat sa consulte Comitetul Economic si Social European cu privire la Propunerea de directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind dreptul de a fi asistat de un avocat in cadrul procedurilor penale si dreptul de a comunica dupa arestare.

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close