Toate articolele pe tema: "exceptie de neconstitutionalitate"

DCC nr. 33/2015

In M.Of. nr. 144 din 26 februarie 2015 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 33/2015 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 120^1 alin. (1), alin. (2) lit. c) si alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

DCC nr. 755/2014. Exceptie de neconstitutionalitate admisa

In M.Of. nr. 101 din 9 februarie 2015 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 755/2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului.

Prevederile art. 211-217 din Codul de procedura penala sunt neconstitutionale

In M.Of. nr. 33 din 15 ianuarie 2015 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 712/2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 211 – 217 din Codul de procedura penala

Dispozitiile art. 650 alin. (1) C.proc.civ. sunt neconstitutionale

In M. Of. nr. 529 din 16 iulie 2014 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 348/2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 650 alin. (1) si art. 713 alin. (1) din Codul de procedura civila.

DCC nr. 44/2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 78 si 79 din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Codului fiscal

In M. Of. nr. 314 din 29 aprilie 2014 a fost publicata DCC nr. 44/2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 78 si 79 din O.G. nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Exceptie de neconstitutionalitate admisa

In M. Of. nr. 281 din 16 aprilie 2014 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 88/2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania.

Exceptie de neconstitutionalitate admisa

In M. Of. nr. 318 din 30 aprilie 2014 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 107/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. b) şi ale art. 10 din O.U.G. nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securitaţii.

Prevederile art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 sunt neconstituţionale

In M. Of. nr. 238 din 3 aprilie 2014 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 106/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

DCC nr. 330/2013 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (2) si (3) din Codul fiscal

In M. Of. nr. 483 din 1 august 2013 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 330/2013 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Exceptie de neconstitutionalitate. Art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Opinie separata

In M. Of. nr. 431 din 16 iulie 2013 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 325/2013 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

DCC nr. 51/2013. Exceptie de neconstitutionalitate. Art. 253 alin. (6) din Codul fiscal raportate la cele ale art. 249 alin. (3) si art. 250 alin. (1) pct. 1 din acelasi act normativ

In M. Of. nr. 209 din 12 aprilie 2013 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 51/2013 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal raportate la cele ale art. 249 alin. (3) si art. 250 alin. (1) pct. 1 din acelasi act normativ.

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close