Toate articolele pe tema: "procedura"

Procedura revocarii accesului la serviciul de depunere online

Daca revocarea dreptului de utilizare a serviciului „Depunere declaratii online” se solicita de titularul certificatului calificat, atunci acesta completeaza formularul 151 „Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declaratii online”, care se descarca de la adresa http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/cerere_151_2009.pdf. Cererea se listeaza, se semneaza de titularul certificatului si de catre contribuabil, se scaneaza si se transmite prin e-mail la adresa admin.portal@mfinante.ro.

Atragerea raspunderii solidare – procedura recuperarii creantelor fiscale

Platitor al obligatiei fiscale este debitorul sau persoana care in numele debitorului, in baza legii are obligatia de a plati sau de a retine si de a plati, dupa caz, impozite, taxe, contributii, amenzi si alte sume datorate bugetului general consolidat.

Procedura de incasare a impozitului si contributiilor aferente veniturilor din activitati agricole

In M. Of. nr. 648 din 22 octombrie 2013 a fost publicat Ordinul comun al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice si al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 1714/3246/2013 pentru aprobarea Procedurii de incasare si de virare la bugetul de stat si bugetele asigurarilor sociale a sumelor incasate in numerar de catre compartimentele de specialitate ale unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a modului de colaborare si de realizare a schimbului de informatii dintre organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si organele fiscale din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale.

Procedura de incasare si virare a sumelor incasate in numerar de unitatile administrativ-teritoriale va fi aprobata

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe 15 octombrie un proiect de Ordin pentru aprobarea Procedurii de incasare si de virare la bugetul de stat si bugetele asigurarilor sociale a sumelor incasate in numerar de catre compartimentele de specialitate ale unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a modului de colaborare si de realizare a schimbului de infor-matii dintre organele fiscale din cadrul ANAF si organele fiscale din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale.

Procedura alocarii finantarilor nerambursabile pentru activitati nonprofit va fi mai transparenta

Ministerului Justitiei a publicat pe 3 octombrie un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general.

Procedura recuperarii TVA din state membre ale Uniunii Europene

Luni, 30 septembrie a.c., este termen limita pentru depunerea Cererii de rambursare a TVA achitate pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii, efectuate in alt stat membru, in cursul anului 2012, formular 318, pentru contribuabilii persoane impozabile din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata (TVA) stabilite in Romania care efectueaza importuri si achizitii de bunuri/servicii in alt stat membru.

Regulamentul privind procedura de organizare si desfasurare a examenului sau concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar

In M. Of. nr. 506 din 12 august 2013 a fost publicata Hotararea Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania nr. 72/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de organizare si desfasurare a examenului sau concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar.

Procedura privind supravegherea activitatii CAFR de autorizare a auditorilor statutari si firmelor de audit

In M. Of. nr. 500 din 8 august 2013 a fost publicata Decizia nr. 26/2013 a Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile pentru adoptarea Procedurii privind supravegherea activitatii Camerei Auditorilor Financiari din Romania de autorizare a auditorilor statutari si firmelor de audit.

Procedura stabilirii rezidentei fiscale in Romania a persoanelor fizice

Principalele elemente care vor fi luate in considerare pentru stabilirea rezidentei fiscale in Romania sunt: domiciliul in Romania; locuinta permanenta din Romania a persoanei fizice, locuinta care poate fi in proprietate sau inchiriata, dar care ramane oricand la dispozitia acestuia si a familiei sale; centrul intereselor vitale amplasat in Romania; persoana fizica este prezenta in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat.

Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA in curs de amendare

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a publicat un proiect de ordin pentru modificarea Ordinului nr. 700/2012 al presedintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare.

Procedura de certificare a declaratiei privind nedeductibilitatea TVA va fi modificata

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a publicat in data de 14 martie un proiect de ordin pentru completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaratiei privind nedeductibilitatea TVA aferenta cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare, precum si a modelului si continutului formularului „Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferenta cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare”.

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close