Toate articolele pe tema: "recuperare"

Comisia Europeana cere României să recupereze ajutoarele de stat incompatibile

În urma unei investigații amănunțite, Comisia Europeană a ajuns la concluzia că suma plătită de România către doi investitori suedezi drept despăgubiri ca urmare a anulării unei scheme de ajutor pentru investiții încalcă normele UE privind ajutoarele de stat. Beneficiarii trebuie să ramburseze toate sumele deja primite, care sunt echivalente cu cele acordate în cadrul schemei de ajutoare care a fost anulată.

Organizarea si functionarea Biroului central de legatura pentru contactele cu alte state membre in domeniul asistentei reciproce la recuperare

In M. Of. nr. 637 din 15 octombrie 2013 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 1642/2013 privind organizarea si functionarea Biroului central de legatura pentru contactele cu alte state membre in domeniul asistentei reciproce la recuperare, precum si cu Comisia Europeana.

Procedura recuperarii TVA din state membre ale Uniunii Europene

Luni, 30 septembrie a.c., este termen limita pentru depunerea Cererii de rambursare a TVA achitate pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii, efectuate in alt stat membru, in cursul anului 2012, formular 318, pentru contribuabilii persoane impozabile din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata (TVA) stabilite in Romania care efectueaza importuri si achizitii de bunuri/servicii in alt stat membru.

Recuperarea cheltuielilor de scolarizare prin executare silita

Potrivit OMFP nr. 966/2013 privind aprobarea Deciziei Comisiei Fiscale Centrale nr. 2/2013, pentru recuperarea cheltuielilor de scolarizare cuprinse in titlurile executorii transmise organelor fiscale in vederea executarii silite, in conditiile prevederilor Codului de Procedura Fiscala, de catre institutii publice finantate total sau partial de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, finantate integral din venituri proprii sau finantate total sau partial de la bugetul local organele fiscale nu calculeaza obligatii fiscale accesorii.

Recuperarea cheltuielilor de scolarizare prin executare silita

In Monitorul Oficial 451/2013 a fost publicat Ordinul 966/2013 al viceprim-ministrului, ministrului Finantelor Publice privind aprobarea Deciziei 2/2013 a Comisiei Fiscale Centrale.

S-au luat masuri pentru accelerarea recuperarii redeventelor cuvenite Agentiei Domeniilor Statului de catre ANAF

In Monitorul Oficial nr. 772/15.11.2012, a fost publicata O.U.G. nr. 64/2012 prin care au fost aduse modificari Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului si O.U.G. nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agentia Domeniilor Statului de catre partenerii contractuali.

Comunicarea Comisiei privind nivelul actual al ratelor dobanzii aplicabile recuperarii ajutoarelor de stat si al ratelor de referinta/scont

In conformitate cu art. 10 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 (JO L 140, 30.4.2004, p. 1)], a fost publicata Comunicarea Comisiei privind nivelul actual al ratelor dobanzii aplicabile recuperarii ajutoarelor de stat si al ratelor de referinta/scont pentru cele 27 de state membre aplicabile de la 1 mai 2012.

„Neindeplinirea obligatiilor de catre un stat membru – Ajutoare de stat – Stimulente fiscale in favoarea unor intreprinderi care participa la targuri in strainatate – Recuperare”

Prin neadoptarea in termenele prevazute a tuturor masurilor necesare pentru a recupera de la beneficiari toate ajutoarele acordate in temeiul schemei de ajutoare declarate nelegala si incompatibila cu piata comuna prin Decizia 2005/919/CE a Comisiei din 14 decembrie 2004 privind stimulente fiscale in favoarea unor intreprinderi care participa la targuri in strainatate, Republica Italiana nu si‑a indeplinit obligatiile care ii revin in temeiul articolului 2 din aceasta decizie.

„Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 – Protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene – Articolul 3 – Recuperarea unei restituiri la export – Termen de prescriptie de 30 de ani – Norma de prescriptie care face parte din dreptul civil general al unui stat membru – Aplicare «prin analogie» – Principiul securitatii juridice – Principiul increderii legitime – Principiul proportionalitatii”

In cauzele conexate C‑201/10 si C‑202/10, avand ca obiect cereri de pronuntare a unor hotarari preliminare formulate in temeiul articolului 267 TFUE de Finanzgericht Hamburg (Germania), prin deciziile din 12 februarie 2010.

Recuperarea TVA in cazul insolventei beneficiarilor

Autor: Ileana Popescu – VAT Tax Consultant, Deloitte Tax Datorita situatiei economice prezente, un numar tot mai mare de societati se afla in situatia de a nu-si mai putea plati datoriile catre creditori, o parte a acestora intrand in insolventa. Intrarea in insolventa presupune urmarirea procedurii prevazute de Legea insolventei nr. 85/2006. Procedurile de insolventa […]

Modificarea O.U.G. nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agentiei Domeniilor Statului de catre partenerii contractuali

In M. Of. nr. 350 din 27 mai 2010 a fost publicata Legea nr. 94/2010 privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agentiei Domeniilor Statului de catre partenerii contractuali. Din cuprins: ARTICOL UNIC – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64 din 29 […]

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close