Toate articolele pe tema: "taxa pe valoarea adaugata"

Calendarul obligaţiilor fiscale – iunie 2017

Vă prezentăm în cele ce urmează calendarul obligaţiilor fiscale aferent lunii iunie 2017, conform datelor publicate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Taxa pe valoarea adaugata de pe bonurile fiscale poate fi dedusa

Incepand cu 14 martie 2013, pentru achizitiile de bunuri si servicii pe baza de bonuri fiscale emise in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, deducerea TVA poate fi justificata cu bonurile fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate in conformitate cu prevederile art. 155 alin. (11), (12) si (20) din Codul Fiscal, cu conditia ca furnizorul/prestatorul sa mentioneze pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului.

Modificarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata

In M. Of. nr. 90 din 12 februarie 2013 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 140/2013 pentru modificarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. j), j^1), k), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si la art. X si XI din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.

Neindeplinirea obligatiilor de catre un stat membru – Sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata – Regim comun forfetar pentru producatorii agricoli

Prin aplicarea in privinta producatorilor agricoli a unui regim special care deroga de la regimul instituit de Directiva 2006/112/CE din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al TVA, in temeiul caruia acestia sunt scutiti de la plata TVA si li se aplica un procent zero de compensare in cota forfetara, Portugalia si a incalcat obligatiile care ii revin in temeiul art. 296-298 din directiva mentionata.

Perioada fiscala a taxei pe valoarea adaugata

Perioada fiscala a TVA este reglementata de art. 156¹ din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si pct. 80 din Normele de aplicare ale acestuia aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Decizia Comisiei din 26 iunie 2012 de instituire a unui grup de experti pentru taxa pe valoarea adaugata

Decizia Comisiei din 26 iunie 2012 de instituire a unui grup de experti pentru taxa pe valoarea adaugata (2012/C 188/02) a fost adoptata la Bruxelles, 26 iunie 2012.

Perioada fiscala a taxei pe valoarea adaugata

DGFP Valcea reaminteste contribuabililor, persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA, principalele prevederi legale referitoare la perioada fiscala a TVA, care determina exigibilitatea acesteia si implicit depunerea decontului de TVA si a declaratiei recapitulative privind livrarile/ achizitiile/ prestarile intracomunitare.

Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 79/2012 al Comisiei din 31 ianuarie 2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a anumitor dispozitii ale Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului privind cooperarea administrativa si combaterea fraudei in domeniul taxei pe valoarea adaugata

COMISIA EUROPEANA, avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, avand in vedere Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativa si combaterea fraudei in domeniul taxei pe valoarea adaugata [1], in special articolele 14, 32, 48, 49 si articolul 51 alineatul (1).

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close